artikel

Hanna Löfqvist är en av Vänsterpartiets Stockholmskandidater till EU-valet 2009

Hanna Löfqvist är Vänsterpartiets kandidat nummer två till EU-valet 2009.
Hanna arbetar för vänsterpartiet som kvinnopolitisk sekreterare och har tidigare tillbringat två år i Bryssel, som sakkunnig och politisk sekreterare.

"Områden som ligger mig varmt om hjärtat och som jag arbetat rent konkret med i många år är framför allt jämställdhetsfrågor, men också EU:s inre marknad som slukar allt i sin väg för att främja konkurrensens överhöghet över social hänsyn", säger Hanna.

Frågor som Hanna vill driva inom EU är jämställdhetsfrågor, samt behovet av att reglera den inre marknaden, som har som uppgift att sätta konkurrens före välfärd. Att vänsterpartiet finns representerat i EU-parlamentet betyder ett arbete för att försvara den svenska kollektivavtalsmodellen, verka mot överstatlighet och att synliggöra kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter

Listan toppas av:
1. Eva-Britt Svensson
2. Hanna Löfqvist
3. Mikael Gustavsson
4. Berivan Öngörur
5. Erik Berg
6. Mussie Ephrem

Valplattformen ligger till grund för: att försvara demokratin, stärka fackliga rättigheter, jämställdhet, utbyggnad av välfärden, rädda klimatet, bearbeta fusk inom EU:s jordbrukspolitik, riva de höga fästningarna runt EU och att säga nej till Nato och en EU-armé.

Kopiera länk