artikel

Framgångar vid representanskapet 31 mars.

V Västra-Södermalm var aktiva med flera yrkanden, vilket gav ett gott resultat.

Vid det senaste representantskapet som gällde den alternativa skolplanen Vänsterpartiets skolplan – rätten till kunskap gick sex av  V Västra-Södermalms yrkanden igenom:

  • Verka för att skolan blir betygsfri.
  • Ge skolorna resurser så att mindre klasser kan skapas, Inför nolltaxa för all skolbarnsomsorg.
  • Alla som går ut gymnasiet ska ha möjlighet att studera vid högskola eller annan eftergymnasial utbildning.
  • Det är nödvändigt att stadsdelsnämnderna återtar ansvaret för skolorna eftersom skolan är en viktig del av närsamhället. Stadsdelsnämnden kan som huvudman på ett professionellt sätt integrera skola, förskola, socialtjänst och preventionsarbete. Sammantaget ger det en bred kompetens i det elevvårdande arbetet. Genom att lyfta bort skolan och lägga den under Utbildningsförvaltningen, försvåras samordnings- och integrationsarbetet.
  • Medbestämmande, inflytande och delaktighet måste gälla för såväl elever, föräldrar som skolans personal. Formerna kan variera från skola till skola.
  • Skolbiblioteken fyller en viktig funktion i elevernas språkutveckling.

På det hela taget en framgång både för oss och för Vänsterpartiet Storstockholm som har tagit fram en konstruktiv och kreativ skolplan som främjar barns utveckling istället för att rikta in sig på bestraffning, vilket verkar vara Alliansens svar på allt.

Kopiera länk