artikel

Södermalmsvänstern knackar på igen!

Återigen kunde vi konstatera: Man blir väl bemött när man går runt för Vänsterpartiet och knackar dörr och frågar hur folk tycker att saker och ting fungerar här på Söder.
– Jättebra att ni går runt och knackar på! sa några som öppnade dörren häromkvällen, när vi var ute igen, på nya gator.
Så tack, ni Söderbor, för att ni bidrog med era synpunkter!
Och snart är det dags igen, för tredje gången: måndagen den 11 maj kan du som vill hänga med ut.

Det är alltså det här som är Södermalms-modellen, som bl.a. innebär att vi under år 2009 ska knacka på hemma hos 1.000 Söderbor. Bakom modellen står Södermalmsvänstern, alltså lokalföreningarna Västra Södermalm och Vita bergen.
Södermalms-modellen går ut på att ställa frågor. Att vid ett kort personligt möte få ta del av synpunkter och erfarenheter av hur det är att bo och leva på Södermalm, vad som är bra och vad som borde förändras. Syftet är inte att propagera för Västerpartiet. Vi är ute för att lyssna.
Alla som delger oss sina synpunkter är självklart anonyma och resultatet av dörrknackningen kommer inom kort att börja redovisas här på hemsidan.
Det hela går till så att vi har ett par frågor med oss på ett formulär och att vi kortfattat antecknar svaren för att vi sedan ska kunna sammanställa synpunkterna. Om många har liknande erfarenhet i en fråga kan vi använda den kunskapen i vårt arbete, ta upp saken i den politiska diskussionen eller kanske lägga ett förslag i stadsdelsnämnden eller på kommun- eller landstingsnivå där Vänsterpartiet har representanter.

Följ med nästa gång!

Du som vill vara med och knacka dörr är hjärtligt välkommen. Du behövs!
Som en av våra dörrknackare konstaterade sist:
– Det är många som inte känner till att varenda vårdcentral på Söder är privatiserad.
Måndagen den 11 maj kl 18.00 samlas vi för lite information och taktiksnack i Hartwickska Huset på Sankt Paulsgatan 39 B (mellan Timmermansgatan och Torkel Knutsson). Ca 18.30 går vi ut och kl 20.00 slutar vi knacka och återsamlas för en kort stunds eftersnack.
Vi går två och två, om du vill börja med att vara lite i bakgrunden går det bra! Den som är mer erfaren kan ställa frågorna och den andra kan sköta anteckningarna.

Du som vill veta mer eller delta i dörrknackningen får gärna kontakta Margareta Creutzer [email protected] eller Ylva Nork, [email protected]

Kopiera länk