artikel

Första redovisningen av Södermalmsvänsterns lyckade dörrknackning.

”Söder är toppen!”.
Södermalmsborna älskar sitt Söder, det förstår man när man går runt och knackar på hos folk.
Men det finns också en oro för hur utvecklingen ska bli och vi har fått ta emot en mängd förslag och idéer för politiker och planerare att ta vara på. Tack alla ni Söderbor som har delgivit oss era synpunkter!
Läs den första rapporten från vår dörrknackningskampanj här!

”Vad är det du tycker är bra med att bo här på Söder?” är en fråga som vi har ställt till dem som vi har knackat på hos. När man hör de samstämmiga svaren kan man undra om det finns någon annan stadsdel är så älskad av sina invånare: Det känns som ”hemma”, alla fina parker, alla stränder och vattnet runtom, att det är en blandad befolkning, trevliga, sociala människor, liv och rörelse men ändå lugnt, trivsamt, nära till allt, en avspänd stil – Söder är toppen!
Men det finns också en hel del orosmoment, listan blir lång när vi frågar om det finns något speciellt man anser att politikerna borde ta itu med på Söder.

Trafiken

Många har synpunkter på trafiken som miljöförstörare och allra mest gäller det Hornsgatan med buller och avgaser som även tränger in inomhus. Förslag till åtgärder finns det gott om:
Höj trängselskatten, förbjud dubbdäck, P-hus ska ligga utanför tullarna – inga i innerstan, gör ett försök med gratis kollektivtrafik, bilfritt på Hornsgatan mellan Zinkensdamm och Hornstull med endast en bussfil i varje riktning och trädplantering och plats för gående och cafeér, m.m. Liknande förslag dök upp för Söder Mälarstrand. Gör cykelbanorna bättre och säkrare.

Bostadsfrågorna

Uppslutningen runt hyresrätten verkar stor i de kvarter vi hittills har besökt. Här är några av alla kommentarer: Bra att försöken att sälja ut allmännyttan har röstats ned av hyresgästerna. Inga fler omvandlingar till bostadsrätter på Söder. Bostadsrätt är den sista spiken i demokratins kista. Unga ska inte behöva sätta sig i skuld. Slå hårt mot dem som bildar bostadsrätt och sen flyttar och säljer!
En del har dock åsikten att det är bra om det finns en jämn blandning av bostadsrätter och hyresrätter på Söder och en och annan hade också velat ha en bostadsrätt själv.
Många vill prioritera de ungas möjligheter att få en bostad och är oroliga för vilken situation de kan komma att hamna i. Mer och bättre allmännytta, inga fler gallerior, hellre bostäder än kontor och shoppingcenter är några förslag.
Samtidigt finns en oro för ännu mer förtätning av bostadsbebyggelsen och att det ska drabba grönområden och parker.

Nedskräpning

Städningen av stan har blivit sämre de senaste åren, tycker flera som menar att samordningen och planeringen av renhållningen verkar fungera dåligt. Det behövs fler grovsoprum och inte minst, som någon uttryckte det: Större papperskorgar i Tantolunden. Tanto beskrivs som nedslitet och skräpigt och ”sjöslagen” på sommarkvällarna när parken ser ut som en soptipp efteråt reagerar många emot.

Trygghet

Bus och bråk på gatorna och i parkerna skapar otrygghet och obehag. En del påpekar att det kan kännas hotfullt och otrevligt i närheten av krogköerna på kvällarna.
Något som väldigt många reagerat mot är koncentrationen av missbrukare på centrala Söder: de tar över delar av parkerna, sover i trappan, barnen blir skrämda av dem.
Lägg inte all missbruksvård inom samma område, bra om man inför parkvakter som kan hjälpa till med olika saker och även hålla en viss ordning, fler kvarterspoliser. Det är några förslag vi har fått. Ett annat är bättre belysning, särskilt i parkerna om kvällarna.

Välfärden

Delar av de här problemen har att göra med den nedbantade välfärden och det sociala skyddsnätet, påpekar en del. De sociala klyftorna har ökat på ett obehagligt sätt. En återkommande synpunkt är dels att det måste göras mer för att unga vuxna ska få jobb och bostad och även att det måste finnas drogfria aktiviteter som lockar tonåringar.

Vårdcentralerna

En viktig del av välfärden är förstås hälso- och sjukvården. En fråga vi ställer gäller hur man ser på relationen privat – offentligt driven vård, med tanke på att samtliga vårdcentraler på Södermalm nu är överförda till privat drift.
Ett vanligt svar är att man inte känt till att inga vårdcentraler längre drivs offentligt, men lika vanligt att det inte spelar någon roll om avgiften och kvalitén bara är densamma. Några har märkt av en sämre kontinuitet och ökad personalomsättning på senare år och en del markerar att de principiellt är emot privatisering av vården. 

En reflektion:

Många vet inte att Södermalms vårdcentraler nu är helt i privat drift. Sannolikt är det ännu fler som inte känner till var vårdföretagens vinster egentligen kommer ifrån. (Det är ju knappast förstasidesstoff i den borgerliga pressen.) Skulle svaren på frågan om privat eller offentlig vård bli annorlunda med upplysningen att vinsten är en direkt överföring av skattepengar ned i privata fickor, i stället för att återinvesteras i vården?

Var, när och hur många

SödermalmsVänstern har hittills – under tre kvällar utspridda under en månads tid – knackat på hos 159 Söder-hushåll, vilket vi tycker är ett mycket bra resultat.
Andelen som inte är hemma – eller inte öppnar – är stor, över hälften. Men av dem som har öppnat (70 stycken) har två tredjedelar (47 stycken) velat prata. 23 har tackat nej.
De som inte har öppnat har fått en lapp i brevlådan om att vi har varit där för att få ställa ett par frågor och även fått kontaktinformation och adressen till denna hemsida. Vid den senaste dörrknackningen passade vi på att dela ut den nya 8-sidorstidningen Vänstern på Södermalm, som handlar om valet till EU-parlamentet.
De hus vi har gått runt i hittills är hyreshus i flera av de stora allmännyttiga bostadskvarteren på den västra delen av Söder.

Detta är Södermalmsmodellen

Det som är beskrivet här ovan är Södermalms-modellen, som bl.a. innebär att vi under år 2009 ska knacka på hemma hos 1.000 Söderbor. Bakom modellen står Södermalmsvänstern, alltså lokalföreningarna Västra Södermalm och Vita bergen.
Södermalms-modellen går ut på att ställa frågor. Att vid ett kort personligt möte få ta del av synpunkter och erfarenheter av hur det är att bo och leva på Södermalm, vad som är bra och vad som borde förändras. Syftet är inte att propagera för Västerpartiet. Vi är ute för att lyssna.
Alla som delger oss sina synpunkter är självklart anonyma och resultatet av dörrknackningen redovisas vartefter här på hemsidan.
Det hela går till så att vi har ett par frågor med oss på ett formulär och att vi kortfattat antecknar svaren för att vi sedan ska kunna sammanställa synpunkterna. Om många har liknande erfarenhet i en fråga kan vi använda den kunskapen i vårt arbete, ta upp saken i den politiska diskussionen eller kanske lägga ett förslag i stadsdelsnämnden eller på kommun- eller landstingsnivå där Vänsterpartiet har representanter.

Nya knackningar
 
Vi kommer att fortsätta att gå ut och söka upp Södermalms-borna och alla medlemmar och sympatisörer kan vara med!
Vi går två och två, om du vill vara lite i bakgrunden går det bra. Den som har varit med tidigare kan ställa frågorna till dem som öppnar dörren, den andra kan sköta anteckningarna.
Innan vi går ut samlas vi kl 18.00 för lite information och prat om hur vi lägger upp det hela. Ca 18.30 går vi ut och kl 20.00 slutar vi knacka och återsamlas för lite eftersnack.
Titta här på sidan för att se när nästa knackningsrunda äger rum eller kontakta [email protected] eller [email protected] !
 

 

Kopiera länk