Möten

Bli aktivist på landets största och roligaste förstamajdemonstration!

Vänsterpartiets förstamajdemonstration brukar locka över 10 000 deltagare. Därför behövs också många funktionärer. Vi behöver trafikvakter, parollutropare, Flammanutdelare, ballonguppblåsare, förstamajmärkesförsäljare och mycket annat. Som distriktets största partiförening är det självklart att vi hjälper till! Anmäl dig till Janne på [email protected] eller 070 4388841.

Kopiera länk