Möten

Rapport fråm medlemsmöte den 27 mars

Aron Etzler, publiken
Aron Eztler, publiken

Inspiration från Aron Etzler

Ett välbesökt medlemsmöte den 27 mars fick inspiration från Aron Etzler och hans betraktelser om Vänsterpartiet och dess roll i svensk politik. Han påpekade att folk har stort förtroende för Vänsterpartiet inom vissa områden, men mindre inom andra. Allmänheten ser på Vänsterpartiet som ett godhjärtat parti med värderingar som de gillar, men ett parti som inte klarar av att göra något. Ingenting kan vara mer fel!

Vänsterpartiet har spelat en nyckelroll i många grundläggande samhällsförbättringar och har varit mycket framgångsrikt när vi har fått inflytande. Vi måste ändra på hur andra beskriver oss, och vi måste ändra på hur vi beskriver oss själva.

Vi är ett parti med en stor vision, som har både kunskapen och viljan som krävs för att förverkliga den. Vi är ett parti som ofta har varit litet, men alltid spelar en stor roll!

Kvällen visade också att ett rörigt skrivbord är ett sunt tecken på hög kreativitet.

Aron Etzler, Freddy Grip
Aron Etzler, Freddy Grip
Kopiera länk