artikel

En pragmatisk svärmorsdröm!

Jonas Sjöstedt talade för en fullsatt Södergården i onsdags kväll där över 150 personer hade mött upp. Det märks att Vänsterpartiet har stark medvind och att medlemsantalet ökar snabbt! (Läs mer här.)

016_cut

Jonas underströk att V är beredd att styra, har kunskapen och färdigheterna som behövs och att det fungerar när V får chansen att styra. Han tror att tre ämnen kommer att dominera valrörelsen 2014: jobben, välfärden (och därmed frågan om vinster i välfärden) och skolan. Själv önskar han att klimatfrågan och jämställdhet också kommer på dagordningen och lovade att V kommer att göra allt vi kan för att se till att det blir så.

Så här vill Vänsterpartiet förändra Sverige:

1 – V vill ta klimatfrågan på allvar. (Kollektivtrafik, nya gröna jobb, bostäder, nya energikällor.)

2 – V vill att Sverige ska återta sin position som bäst i världen på jämställdhet. (Ekonomisk politik, heltidsjobb, barnomsorgslösningar, delad föräldraförsäkring.)

3 – V vill motarbeta segregationen. (Klass, inkomst, de som har jobb och de som inte har, bakgrund.)

Hur ska Vänsterpartiet åstadkomma detta?

1 – Investera, istället för skattesänkningar: bygga bostäder, anställa lärare och personal i äldrevården, bygga ut kollektivtrafiken, en stor klimatsatsning (t.ex. solel).

2 – Målet är full sysselsättning (istället för att bekämpa inflation som inte finns, och istället för att sanera en statsskuld som är lägst i västvärlden).

3 – Skolan måste bli bra, alla barn ska få lika chanser oberoende av var man bor eller vem ens föräldrar är. Förstatliga skolan. Fler vuxna i skolan. Och inte tillåta vinstintresse i skolan.

012_cut2
Kopiera länk