artikel

Medborgarplatsen 27 juli

Lördag 27 juli ägde den tredje av Vänsterpartiet Västra Södermalms utåtriktade sommaraktioner rum på Medborgarplatsen. För tredje gång bjöd vi på kaffe och bullar (och melon!), och engagerade förbigående i politisk diskussion.

Ingångsporten till diskussion var frågan om privatisering, vinst i skolan, sjukvården och andra centrala samhällsfunktioner. En sak har blivit klar under dessa tre aktioner – folk uppskattar och stödjer Vänsterpartiets klara position i frågan.

Många diskussioner blev mycket bredare än så, och utgångspunkten i en specifik frågra blev en springbräda för folk att ta upp många andra frågor. Söders bostadssituation, där vi tycker att stadsdelen behöver flera rimliga hyresrätter, var en sak som många hade starka åsikter om, medan större frågor om arbete och skatt också kom upp. Vänsterpartiet vill skapa jobb genom omfattande och hållbara investeringar för framtiden i infrastruktur, bostäder, utbildning och välfärden, men det var ibland svårt att övertyga folk på Medborgarplatsen att en sådan politik är möjlig. Det gäller att länka frågan till skattepolitik, där vi vill ha högre skatter än idag, så vi kan satsa på att skapa fler jobb och höja kvaliteten i välfärden.

Några förbipasserande tog upp utrikespolitik, och vi förklarade, t ex, vår politik för Mellanösten – Israel måste dra sig tillbaka från ockuperat område, bosättningarna utrymmas och 1967 års gränser återupprättas i det som ska bli en tvåstatslösning.

Aktionerna har visat ett starkt behov hos många att diskutera politik och interagera med vårt parti.Några höll naturligtvis inte med oss, men dialogen och diskussionen är demokratins grund. Aktionerna har vidare höjt Vänsterpartiets profil och visat att vi finns till också när det inte är val!

129_cut

130_cut

131_cut

127_cut

Kopiera länk