artikel

Lennart Kjörling

Lennart skriver om de jordlösa i Brasilien:

…de lyckades befria min själ från västerländsk cynism och självgodhet….framför allt visade de med sitt exempel att en annan värld inte bara är möjlig, men också nödvändig.

collage

Licinha från MST formulerade ett credo:

…Vi lär folk att bli människor igen, att tänka, drömma, tro att man är viktig…vi skapar vår egen betydelse, vår självkänsla…

Kopiera länk