Möten

Allt du skulle vilja veta om äldreomsorg, men varit för skraj att fråga om

IMG_4958
Torun Boucher (V) ledamot äldrenämnden

Ikväll fick vi Vänsterpartiet-västra Södermalm hedern att exklusivt få lyssna på Torun Boucher (V:s företrädare i äldrenämnden, kf och SKL) som analyserade hur äldres frågor handlar om klass och kön.

 

– Många feminister tänker inte att äldreomsorgen är en feministisk fråga, betonade Torun Boucher.

 

Det som är paradoxalt när 70 % av de som vårdar anhöriga ju är kvinnor, det är ju deras arbetskraft som dräneras i obetalda insatser när välfärden brister. Fram till 70-talet hade kvinnorna lägre löner bara för att de var kvinnor. Idag fortsätter orättvisan när många av dem får lägre pensioner än män har, just på grund av att de är kvinnor.

 

Torun Boucher delade också med sig av sina förslag på hur Vänsterpartiet ska ta oss ur den katastrofala situation som den borgerliga politiken har skapat där äldre, enligt hennes ord, har ”oändlig valfrihet och inget inflytande”.

 

Bland de tips som hon gav och som kan vara till nytta för alla som är intresserade av feministiska och äldrefrågor var att ”satsa på utbildning av personalen”, ett sätt att höja kvalitén i omsorgen men också för att utbildad personal bättre känner sina rättigheter inom arbetslivet!

 

 

”Måste läsa”-rapporter:

– ”Efter pensionen: Har du råd att bo kvar?”, www.stockholmsvanstern.se, 2012
 
– Vågar du bli gammal? En rapport om generella trender, problem och lösningar för äldreomsorgen, Vänsterpartiet, 2011
 
– Vem ska hjälpa mormor? Rapport om personalrekryring och kompetensförsörjning inför framtidens äldreomsorg, Vänsterpartiet, 2011.
 
Kopiera länk