artikel

Rapport från panelsamtal om skolan

skolpolitik_11

I Södra Latins vackra musiksal möttes Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesperson, Freddy Grip, ordförande i Vänsterpartiet Västra Södermalm och fackligt engagerad lärare och Marina Gunnmo Grönros, Vänsterpartiets representant i utbildningsnämnden i Stockholms stad i ett samtal om den svenska skolan och vart den borde vara på väg. Samtalet modererades av Johanna Karlsson, vice ordförande i Vänsterpartiet Vita Bergen som lotsade panelen genom frågor om bland annat det fria skolvalet, begreppet flumskolan och möjligheterna till en annan skolpolitik i ett framtida samarbete med Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

De engagerade åhörarna ställde frågor om allt från läxor och betyg till segregation, elevers ohälsa och framtiden för särskolan. Den mest brinnande frågan i rummet var hur skolan ska bli intressant och engagerande.

Panelen betonade lärarnas roll och vikten av att låta lärarna avgöra vad som är det bästa sättet att undervisa medan politikens roll är att skapa förutsättningarna för lärarna att gör ett bra jobb med tid för kreativ undervisning. Rossana Dinamarca poängterade att Vänsterpartiet måste vara modiga och fortsätta att tydligt säga nej till det fria skolvalet då det leder till ökad segregation och ökade kunskapsklyftor. Ingen ska behöva göra valet mellan en bra och en dålig skola. Freddy Grip visade statistik på hur friskolorna etablerar sig i områden med socioekonomiskt starka grupper och påpekade att det inte är rektorerna eller lärarna som värnar om det fria skolvalet utan det är riskkapitalbolagen som i slutändan tjänar pengar på vår ojämlika skola.

Marina Gunnmo Grönros talade engagerat om grundvärderingen i Vänsterpartiets utbildningspolitik som är allas rätt till en likvärdig utbildning. Vi väljer inte vilka föräldrar vi får eller vilket område vi växer upp i och därför är utbildningsfrågan en av de allra viktigaste frågorna. Marina avslutade med en uppmaning till alla intresserade att engagera sig i denna viktiga fråga!

Vill du engagera dig i utbildningspolitiska frågor i Stockholms stad? Kontakta Marina Gunmo Grönros via e-post: [email protected]

Vill du veta skillnaden mellan kommunala och fristående grundskolor? Läs Vänsterpartiet Storstockholms färska rapport Fler lärare istället för vinster i skolan.

Vill du veta mer om Vänsterpartiets skolpolitik i allmänhet? Läs mer på vår hemsida.

Kopiera länk