artikel

Uttalande till stöd för gruvarbetarnas strejk

Styrelsen antog vid sitt möte den 9 maj följande uttalande som skickades till dom strejkande i Kiruna:

 

Vi sänder våra varmaste solidaritetshälsningar till er som kämpar för bättre lokala avtal. I dessa tider när arbetsköparna och borgerliga politiker är på offensiven, är det uppfriskande och hoppingivande att ni inte viker ner er utan starkt står upp för er rätt!

Stå på er och fortsätt kämpa!

I solidaritet
Vänsterpartiet Västra Södermalms styrelse

Kopiera länk