artikel

Medlemsmöte om Asylrätt

Anita Dorazio Flyktingombud, handläggare på Fristadsfonden och samordnare för flyktingsjukvården i Stockholm kommer till Västra –Södermalm Tisdagen den 20/11 kl 19.00, Katedralrummet i Harwickska huset, ingång från S.t Paulsgatan 39.

Sverige idag har en omänsklig hållning i flyktingpoliken. Dagligen kränks människors rättigheter. Deras möjlighet att få offentligvård om de blir sjuka är obefintlig. Sverige bryter mot såväl FN-konventionen om mänskliga rättigheter som dess barnkonvention.
Kom och lyssna och diskutera papperslösas och gömdas situation i Sverige idag.

Efter temat ska vi också
välja en ny representant för föreningen i stadsdelsnämnden istället för Åsa
Hagelstedt som nu avgår efter många år på uppdraget.

Kopiera länk