artikel

Stockholmsdagen Lördag 8/11!

Lördag den 8 November är det dags för årets upplaga av
Stockholmsdagen. Mellan 10-16 i ABF-huset på Sveavägen siktar vi på att
återupprepa fjolårets succé.

I år är temat stadsplanering ur barnens perspektiv. Kom och lyssna på
paneldebatter och föredrag om nya metoder för att låta barn delta i
stadsplanering, om deltagande demokrati i förskolan, om
ungdomsbrottslighetens politiska konsekvenser och mycket mer. Förra
årets kreativa verkstad återkommer och håller de minsta sysselsatta –
så ta gärna med dina eller andras barn.

Lördag 8 november kl. 10:00-16.00 på ABF-huset Sveavägen 41>>

10.00-16.00 Barnverkstad
Under hela dagen kommer det att finnas en barnverkstad där
kreativiteten flödar. Där får barnen leka, skapa,
och bygga sin stad i lera. Så lämna inte barnen hemma. Med Maria Brandt
och Anna Wirén. Brantingsalen
10.00-11.00 Barns utemiljö och möjligheter att påverka planeringen av
staden
Drygt 400 000 barn lever i Stockholm, men i stadsplaneringen verkar de
inte alls finnas med. Ta del av två
forskningsprojekt som visar möjligheterna att verkligen ställa barnen i
centrum.
Pia Björklid är samordnare på pedagogiska institutionens
forskningsprojekt om barns utemiljö i relation till
lek, lärande och inflytande samt trafikens inverkan på barns
uppväxtvillkor.
Ulla Berglund är lektor och undervisar i stadsbyggnad och
landskapsarkitektur. Hon berättar om GIS, ett
gränssnitt för att utveckla barns möjlighet att få inflytande i
stadsplanering. Sandlersalen
11.00-11.30 vi bjuder på kaffe
11.30-13.00 Ungdomsvåld, ungdomars brottslighet och övervakning i
staden
Magnus Hörnqvist, kriminolog vid Stockholms universitet leder ett
samtal om hur och varför en viss typ av
kriminalpolitik vinner gehör i en stad som Stockholm. Vad får det för
konsekvenser för barn och ungdomar
när politiken byggs upp runt begrepp som exempelvis nolltolerans eller
en 24-timmarsregel mot målningar
på väggar och tåg? Sandlersalen
13.00-13.30 vi bjuder på kaffe och mackor
13.30-15.00 En diskussion om vänsterpartiets alternativa skolplan
Hur bygger vi en skola med valfrihet för alla? Paneldiskussion med
deltagare från Vänsterpartiets
arbetsgrupp samt forskare från det pedagogiska området. Hedénsalen
13.30-15.00 Att arbeta med inflytande, jämställdhet och demokrati med
3-6-åringar
”Vi kan rösta eller ola!” Vad är rättvisa för en 4-åring? Hur kan
man inom förskolan arbeta med inflytande,
jämställdhet och demokrati? På förskolan Tusenskönan i Rågsved arbetar
pedagogerna aktivt med att
synliggöra barnen och deras inflytande. Sandlersalen.
15.15-16.00 Rädda barnen rapport
Rebecca Hedenstedt från Rädda Barnen berättar mer om sin rapport om
barnfattigdomen. Vad menar
vi med barnfattigdom? Talar vi om och upplever samma saker vare sig vi
är politiker eller barn, om vi
bor i innerstaden eller förorten? Kom, lär och diskutera de problem
alla är emot men ingen låtsas om.
Sandlersalen
15.15-16.00 Feministisk Självförsvar
Ung Vänster Storstockholm jobbar för att alla tjejer och kvinnor ska få
lära sig feministiskt självförsvar.
På Stockholmsdagen har du chans att komma och prova på en workshop i
feministiskt självförsvar. OBS!
Denna programpunkt är endast för kvinnor. Hedénsalen
VÄLKOMNA!

Kopiera länk