artikel

Södermalmsvänstern knackar på!

Tack till er Söderbor som delgav oss era synpunkter!
”Sjukt roligt! Det är ju så här politiskt arbete ska vara!” Det är några av kommentarerna från dörrknackare som deltog vid starten av Södermalmsvänsterns kampanj.
Alla som vill vara med och knacka dörr: häng på vid nästa tillfälle, den 27 april kl 18-20.

 Ett entusiastiskt gäng återsamlades efter premiärkvällen för Södermalms-modellen, som bl.a. innebär att vi under år 2009 ska knacka på hemma hos 1.000 Söderbor. Bakom modellen står Södermalmsvänstern, alltså lokalföreningarna Västra Södermalm och Vita bergen.

– Sjukt roligt!

– Jag vill gå ut i morgon igen!

– Det är ju så här politiskt arbete ska vara!

Att dörrknackarna genomgående alltså blev positivt bemötta av Söderborna kan hänga samman – förutom med deras trevliga stil förstås! – med att Södermalms-modellen går ut på att ställa frågor. Att vid ett kort personligt möte få ta del av synpunkter och erfarenheter av hur det är att bo och leva på Södermalm, vad som är bra och vad som borde förändras. Syftet är inte att propagera för Västerpartiet. Vi är ute för att lyssna.

Alla som delger oss sina synpunkter är självklart anonyma och resultatet av dörrknackningen kommer att redovisas framöver på olika sätt, bl. a här på hemsidan.

Det hela går till så att vi har ett par frågor med oss på ett formulär och att vi kortfattat antecknar svaren för att vi sedan ska kunna sammanställa synpunkterna. Om många har liknande erfarenhet i en fråga kan vi använda den kunskapen i vårt arbete, ta upp saken i den politiska diskussionen eller kanske lägga ett förslag i stadsdelsnämnden eller på kommun- eller landstingsnivå där Vänsterpartiet har representanter.

 Snart är det dags igen! Måndagen den 27 april gör vi en ny vända på stan. Du som vill vara med och knacka dörr är hjärtligt välkommen.

Vi samlas för lite information och taktiksnack. kl 18.00 i Hartwickska Huset på Sankt Paulsgatan 39 B (mellan Timmermansgatan och Torkel Knutsson). Kl 20.00 slutar vi knacka och återsamlas för en kort stunds eftersnack.

Vi går två och två, om du vill börja med att vara lite i bakgrunden går det bra! Den som är mer erfaren kan ställa frågorna och den andra kan sköta anteckningarna.

Du som vill veta mer eller delta i dörrknackningen får gärna kontakta Margareta Creutzer [email protected] eller Ylva Nork, [email protected]

Kopiera länk