artikel

Hej alla medlemmar i Västra Södermalm!

Efter sommarens vila tar vi nu nya tag, och hösten börjar i kulturens tecken. En av
föreningens medlemmar, Anita Persson, är före detta intendent på Strindbergsmuseet och har
arrangerat vandringar i Strindbergs spår i 32 år.

Söndagen den 30 september erbjuds du att delta i en Strindbergvandring med fokus på
författarens möte med arbetarrörelsens förgrundsfigurer ledd av Anita Persson. Vi samlas
utanför Adolf Fredriks kyrka kl 15.00. Vandringen uppskattas ta 1,5 timme.

I anslutning till vandringen kallar styrelsen till höstens första medlemsmöte. Det hålls kl 14.00
på ABF-huset, i sal Per Albin. Till detta möte finns än så länge två punkter på dagordningen.
Det första är information från styrelsen om höstens övriga planerade aktiviteter, där
man såklart gärna får komma med förslag! Det andra är att vår ena representant i
stadsdelsnämnden har lämnat sitt uppdrag. Därför måste föreningen välja en ny ledamot. Det
här kan kort sägas om uppdraget:

”Som ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd är man, jämte Gunnar Ågren som sitter som
ordinarie ledamot, ansvarig för att driva Vänsterpartiets politik lokalt på Södermalm. Det kan
handla om allt från skötsel av parklekar och gator till känsliga sociala ärenden. Uppdraget
som fritidspolitiker är spännande och lärorikt men tar även en del tid. Man utför alla sina
politiska uppdrag utanför sin ordinarie arbetstid och detta bör tas i beaktande. Nämnden har
möte ca två gånger i månaden.”

Nominera någon du tror är lämpad för uppdraget, eller dig själv! OBS! Vi behöver vara
ganska snabba med att hitta en ersättare. Därför sätter vi nomineringsstopp den 26 september
kl 18.00. Nomineringarna tas emot av Marie Näslund på [email protected]

Varmt välkomna!

Kopiera länk