Företrädare

Företrädare

Alva Katsoulis
Uppdrag: Ordförande
Epost: [email protected]

Linn Asplund
Uppdrag: Vice-ordförande
Epost: [email protected]

Marcus Olsson
Uppdrag: Kassör
Epost: [email protected]

Henning Årman
Uppdrag: Medlemsansvarig
Epost: [email protected]

Tanja Sadelheim
Uppdrag: Kontaktperson för stadsdelsnämnden
Epost: [email protected]

Eva Sintring
Uppdrag: Sammankallande för Repskapet
Epost: [email protected]

Maurits Otterloo
Uppdrag: Kommunikation
Epost: [email protected]